za. mei 18th, 2024
Twee robots met AI trading software aan het handelen op de beurs.

AI trading software is software die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om koop- en verkoopbeslissingen te nemen op de financiële markten. Het is ontworpen om winstgevende handelsmogelijkheden te identificeren en transacties uit te voeren namens de gebruiker.

In dit artikel zullen we uitleggen wat deze software is, hoe het werkt, wat de voordelen en nadelen zijn, en welke soorten AI trading software er bestaan.

Wat is AI trading software?

AI trading software is een vorm van geautomatiseerde handel, waarbij een computerprogramma de handelsstrategie bepaalt en uitvoert. Het verschil met traditionele geautomatiseerde handel is dat AI trading software gebruik maakt van kunstmatige intelligentie om te leren van historische en real-time marktgegevens, trends, patronen, nieuws, sociale media, en andere relevante informatiebronnen.

Kunstmatige intelligentie is een tak van de informatica die zich bezighoudt met het creëren van machines of systemen die menselijke intelligentie kunnen nabootsen of overtreffen. Kunstmatige intelligentie kan worden gesplitst in twee delen: zwakke AI en sterke AI.

Zwakke AI is AI die gespecialiseerd is in één specifieke taak, zoals schaken spelen, gezichten herkennen, of spraak vertalen. Sterke AI is AI die in staat is om alle intellectuele taken uit te voeren die een persoon kan doen, zoals redeneren, plannen, leren, en creatief zijn.

AI trading software maakt meestal gebruik van zwakke AI om specifieke handelsdoelen te bereiken. Een van de meest gebruikte technieken in AI trading software is machine learning.

Machine learning is een subset van kunstmatige intelligentie die zich richt op het ontwikkelen van algoritmen die kunnen leren van data zonder expliciete programmering. Machine learning algoritmen kunnen zichzelf verbeteren naarmate ze meer data verwerken en feedback krijgen.

Een voorbeeld van machine learning in AI trading software is een neuraal netwerk. Een neuraal netwerk is een reeks van verbonden knooppunten die informatie verwerken op een vergelijkbare manier als de neuronen in het menselijk brein. Dit neuraal netwerk kan worden getraind om patronen te herkennen in complexe en ruisachtige data, zoals financiële markten.

Een neuraal netwerk kan bijvoorbeeld worden getraind om koersbewegingen te voorspellen op basis van historische en real-time prijs-, volume-, en sentimentgegevens. Het neuraal netwerk kan dan koop- of verkoopsignalen genereren wanneer het een gunstige kans detecteert.

Hoe werkt AI trading software?

AI trading software werkt meestal volgens de volgende stappen:

 1. Data verzamelen: De AI trading software verzamelt grote hoeveelheden data uit verschillende bronnen, zoals beurzen, brokers, nieuwswebsites, sociale media, economische indicatoren, enzovoort. Deze data worden gefilterd, schoongemaakt, gestructureerd, en opgeslagen in een database of cloud.
 2. Data analyseren: Deze software analyseert de data met behulp van machine learning algoritmen om patronen, trends, correlaties, anomalieën, en andere relevante kenmerken te ontdekken. Deze analyse kan zowel op historische als op real-time data worden toegepast.
 3. Handelsstrategie ontwikkelen: Het ontwikkelt een handelsstrategie op basis van de resultaten van de data-analyse. De handelsstrategie bevat regels of parameters die bepalen wanneer, hoeveel, en tegen welke prijs er moet worden gekocht of verkocht. De handelsstrategie kan ook risicomanagement- en portefeuille-optimalisatietechnieken omvatten.
 4. Handelssignalen genereren: De AI trading software genereert handelssignalen op basis van de handelsstrategie. Een handelssignaal is een aanbeveling om een bepaald financieel instrument te kopen of te verkopen op een bepaald moment. De handelssignalen kunnen worden weergegeven op een dashboard, via e-mail, sms, of andere communicatiekanalen.
 5. Transacties uitvoeren: Het voert de transacties uit namens de gebruiker, volgens de handelssignalen. De AI trading software kan verbonden zijn met een online broker of een handelsplatform, waar de orders worden geplaatst en uitgevoerd. Het kan ook de transacties monitoren en aanpassen indien nodig.

Wat zijn de voordelen van AI trading software?

AI trading software biedt verschillende voordelen voor beleggers en handelaren, zoals:

 • Hogere snelheid en nauwkeurigheid: AI trading software kan sneller en nauwkeuriger data verwerken en analyseren dan mensen. De software kan ook sneller reageren op veranderende marktomstandigheden en kansen benutten die mensen zouden missen.
 • Lagere kosten en risico’s: AI trading software kan de kosten en risico’s van handelen verminderen door het elimineren van menselijke fouten, emoties, vooroordelen, en vermoeidheid. AI trading software kan ook het risico spreiden over verschillende markten, instrumenten, en tijdframes.
 • Betere prestaties en rendement: Deze software kan betere prestaties en rendement leveren dan traditionele handelsmethoden, door gebruik te maken van geavanceerde algoritmen, data, en technologieën. Het kan ook leren van zijn eigen ervaringen en zichzelf verbeteren naarmate het meer handelt.
 • Meer gemak en flexibiliteit: Het kan het handelsproces vereenvoudigen en automatiseren voor de gebruiker, die minder tijd en moeite hoeft te besteden aan het volgen van de markten, het doen van onderzoek, het ontwikkelen van strategieën, en het uitvoeren van transacties. AI trading software kan ook worden aangepast aan de voorkeuren, doelen, en risicotolerantie van de gebruiker.

Wat zijn de nadelen van deze software?

AI trading software heeft ook enkele nadelen of uitdagingen, zoals:

 • Hoge complexiteit en ondoorzichtigheid: AI trading software is vaak gebaseerd op complexe en ondoorzichtige algoritmen, die moeilijk te begrijpen, verklaren, of controleren zijn voor mensen. Het kan ook onverwachte of ongewenste resultaten opleveren als gevolg van fouten, bugs, of manipulatie in de code of data.
 • Hoge concurrentie en regulering: De software is onderhevig aan hoge concurrentie en regulering in de financiële sector. De software moet concurreren met andere soortgelijke systemen of spelers op de markt, die mogelijk betere of nieuwere technologieën hebben. AI trading software moet ook voldoen aan de wetten en regels die gelden voor de financiële markten, die kunnen variëren per land of regio.
 • Hoge kosten en vereisten: Het vereist vaak hoge kosten en vereisten om te ontwikkelen, te onderhouden, te updaten, en te gebruiken. De software heeft meestal toegang nodig tot grote hoeveelheden data, rekenkracht, opslagruimte, bandbreedte, beveiliging, licenties, abonnementen, commissies, en andere middelen.

Welke soorten AI trading software bestaan er?

Er bestaan verschillende soorten AI trading software op de markt, die kunnen worden ingedeeld naar hun functie of doelgroep. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Robo-adviseurs: Dit zijn online platforms die automatisch beleggingsportefeuilles creëren en beheren voor hun klanten op basis van hun profiel, doelen, en risicotolerantie. Robo-adviseurs gebruiken meestal algoritmen die gebaseerd zijn op moderne portefeuilletheorieën om de optimale asset allocatie te bepalen. Voorbeelden van robo-adviseurs zijn Betterment, Wealthfront en Wealthsimple.
 • Handelsbots: Dit zijn programma’s die koop en verkoopsignalen geven op de financiële markten volgens vooraf ingestelde regels of signalen. Handelsbots kunnen verschillende soorten financiële instrumenten verhandelen, zoals aandelen, opties, futures, turbo’s, forex, cryptovaluta, etc. Handelsbots kunnen ook verschillende handelsstrategieën volgen, zoals trendvolgend, arbitrage, scalperen, swingtraden, etc. Voorbeelden van handelsbots zijn Trade Ideas, Beurstrading Nederland, Signal Stack, 3Commas, etc.
 • Onderzoeksbots: Dit zijn programma’s die automatisch marktgegevens verzamelen, analyseren, en presenteren om handelaren en beleggers te helpen bij het nemen van betere beslissingen. Onderzoeksbots kunnen verschillende soorten data gebruiken, zoals technische analyse, fundamentele analyse, sentimentanalyse, alternatieve data, etc. Onderzoeksbots kunnen ook verschillende soorten output leveren, zoals grafieken, rapporten, voorspellingen, simulaties, etc.
 • Portefeuillebots: Dit zijn programma’s die automatisch portefeuilles creëren en optimaliseren op basis van kunstmatige intelligentie. Portefeuillebots kunnen gebruik maken van geavanceerde technieken zoals genetische algoritmen, reinforcement learning, deep learning, etc. Dit om de beste combinatie van activa te vinden die het verwachte rendement maximaliseren en het risico minimaliseren.

Conclusie

AI trading software is software die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. Dit om koop- en verkoopbeslissingen te nemen op de financiële markten. AI trading software kan verschillende voordelen bieden voor beleggers en handelaren, zoals hogere snelheid en nauwkeurigheid, lagere kosten en risico’s, betere prestaties en rendement, en meer gemak en flexibiliteit. Deze software heeft echter ook enkele nadelen of uitdagingen. Zoals hoge complexiteit en ondoorzichtigheid, hoge concurrentie en regulering, en hoge kosten en vereisten.

Er bestaan verschillende soorten AI trading software op de markt, die kunnen worden ingedeeld naar hun functie of doelgroep. Sommige voorbeelden zijn robo-adviseurs, handelsbots, onderzoeksbots, en portefeuillebots. Deze soorten software kunnen verschillende functies vervullen voor verschillende soorten gebruikers.

AI trading software is een spannend en groeiend gebied in de financiële sector. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en trends in dit domein om de kansen en uitdagingen te begrijpen die het met zich meebrengt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *