do. jul 25th, 2024
Grafiek van Bollinger bands die je kunt gebruiken voor swing trading en beleggen.

Bollinger bands zijn een populaire technische indicator die je kunnen helpen om trends, volatiliteit en koop- en verkoopsignalen te identificeren in de markt. In dit artikel leer je wat Bollinger bands zijn, hoe je ze kunt berekenen en toepassen, en hoe je ze kunt gebruiken voor swing trading en beleggen.

Wat zijn Bollinger bands?

Bollinger bands zijn een soort envelop die bestaat uit drie lijnen: een middelste lijn die het voortschrijdend gemiddelde (moving average) van de prijs weergeeft, en twee buitenste lijnen die de standaardafwijking van de prijs weergeven. De standaardafwijking is een maat voor hoeveel de prijs afwijkt van het gemiddelde. Hoe groter de standaardafwijking, hoe meer de prijs fluctueert.

De Bollinger bands passen zich automatisch aan aan de volatiliteit van de markt. Als de markt rustig is, worden de banden smaller, wat betekent dat de prijs minder beweegt. Als de markt beweeglijk is, worden de banden breder, wat betekent dat de prijs meer schommelt.

De Bollinger bands zijn bedacht door John Bollinger, een bekende technisch analist, in de jaren 80. Hij gebruikte een periode van 20 dagen voor het voortschrijdend gemiddelde en een standaardafwijking van 2 voor de buitenste banden. Dit betekent dat ongeveer 95% van de prijsbewegingen binnen de banden valt. Je kunt echter zelf de periode en de standaardafwijking aanpassen naar je eigen voorkeur.

Hoe bereken je Bollinger bands?

Om Bollinger bands te berekenen, heb je eerst het voortschrijdend gemiddelde nodig. Dit is het gemiddelde van de slotkoersen van een bepaalde periode, bijvoorbeeld 20 dagen. Je kunt hiervoor verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden gebruiken, zoals het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (simple moving average), het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (exponential moving average) of het gewogen voortschrijdend gemiddelde (weighted moving average). Het verschil zit in hoeveel gewicht er wordt gegeven aan de recente koersen ten opzichte van de oudere koersen.

Om het voortschrijdend gemiddelde te berekenen, tel je alle slotkoersen van de periode op en deel je ze door het aantal dagen. Bijvoorbeeld, als je een periode van 20 dagen gebruikt, tel je de slotkoersen van de laatste 20 dagen op en deel je ze door 20. Dit geeft je het voortschrijdend gemiddelde voor die dag.

Om de buitenste banden te berekenen, heb je eerst de standaardafwijking nodig. Dit is een maat voor hoeveel de prijs afwijkt van het voortschrijdend gemiddelde. Om de standaardafwijking te berekenen, trek je eerst het voortschrijdend gemiddelde af van elke slotkoers in de periode. Dit geeft je het verschil tussen de prijs en het gemiddelde. Vervolgens kwadrateer je elk verschil en tel je ze allemaal op. Dit geeft je de som van de kwadraten. Daarna deel je deze som door het aantal dagen in de periode. Dit geeft je het gemiddelde van de kwadraten. Ten slotte neem je de vierkantswortel van dit gemiddelde. Dit geeft je de standaardafwijking voor die dag.

Om de bovenste band te berekenen, vermenigvuldig je de standaardafwijking met een factor, bijvoorbeeld 2, en tel je deze op bij het voortschrijdend gemiddelde. Om de onderste band te berekenen, vermenigvuldig je de standaardafwijking met dezelfde factor en trek je deze af van het voortschrijdend gemiddelde.

Hoe gebruik je Bollinger bands voor swing trading en beleggen?

Bollinger bands kunnen je op verschillende manieren helpen om swing trading en beleggingsbeslissingen te nemen. Hier zijn enkele voorbeelden:

Trendvolging

Je kunt de richting van de trend bepalen door te kijken naar de helling van het voortschrijdend gemiddelde. Als het voortschrijdend gemiddelde stijgt, is de trend opwaarts. Als het voortschrijdend gemiddelde daalt, is de trend neerwaarts. Je kunt dan proberen om in de richting van de trend te handelen of te beleggen. Bijvoorbeeld, als de trend opwaarts is, kun je proberen om te kopen als de prijs de onderste band raakt of eronder komt, en te verkopen als de prijs de bovenste band raakt of erboven komt. Als de trend neerwaarts is, kun je proberen om te verkopen als de prijs de bovenste band raakt of erboven komt, en te kopen als de prijs de onderste band raakt of eronder komt.

Volatiliteit

Je kunt de volatiliteit van de markt meten door te kijken naar de breedte van de banden. Hoe breder de banden, hoe meer volatiliteit er is. Hoe smaller de banden, hoe minder volatiliteit er is. Je kunt dan proberen om te anticiperen op een toename of afname van de volatiliteit. Bijvoorbeeld, als de banden erg smal zijn, kan dat betekenen dat er een grote prijsbeweging op komst is. Je kunt dan proberen om een positie in te nemen voordat de prijs uitbreekt uit de banden. Als de banden erg breed zijn, kan dat betekenen dat er een periode van consolidatie of correctie aanbreekt. Je kunt dan proberen om winst te nemen of je positie te verkleinen.

Koop en verkoopsignalen

Je kunt ook koop en verkoopsignalen krijgen door te kijken naar hoe de prijs zich gedraagt ten opzichte van de banden. Er zijn verschillende patronen die je kunt herkennen, zoals:

  • Bollinger bounce: Dit is wanneer de prijs terugkaatst van een van de banden. Dit kan een signaal zijn dat de prijs in dezelfde richting zal blijven bewegen als voorheen. Bijvoorbeeld, als de prijs stijgt en terugkaatst van de bovenste band, kan dat een signaal zijn om te kopen of vast te houden. Als de prijs daalt en terugkaatst van de onderste band, kan dat een signaal zijn om te verkopen of short te gaan.
  • Bollinger squeeze: Dit is wanneer de banden erg smal worden en dicht bij elkaar komen. Dit kan een signaal zijn dat er een grote prijsbeweging op komst is. Je kunt dan proberen om een positie in te nemen in afwachting van een uitbraak uit de banden. Bijvoorbeeld, als de banden erg smal worden en horizontaal lopen, kan dat betekenen dat er een periode van consolidatie is. Je kunt dan proberen om een long of short positie in te nemen, afhankelijk van of je denkt dat de prijs omhoog of omlaag zal gaan.
  • Bollinger breakout: Dit is wanneer de prijs uitbreekt uit een van de banden en daarbuiten blijft. Dit kan een signaal zijn dat er een nieuwe trend is begonnen of dat er een trendomkeer heeft plaatsgevonden. Je kunt dan proberen om mee te gaan met de nieuwe trend of tegen de oude trend in te gaan. Bijvoorbeeld, als de prijs uitbreekt boven de bovenste band en daarboven blijft, kan dat een signaal zijn om te kopen of long te gaan. Als de prijs uitbreekt onder de onderste band en daaronder blijft, kan dat een signaal zijn om te verkopen of short te gaan.

Tot slot

Bollinger bands zijn een veelzijdige technische indicator die je kunnen helpen om trends, volatiliteit en koop- en verkoopsignalen te identificeren in de markt. Je kunt ze gebruiken voor swing trading en beleggen, maar je moet ze niet blindelings volgen. Je moet altijd rekening houden met andere factoren, zoals de fundamentele analyse, het marktsentiment, het risicobeheer en je eigen ervaring. Bovendien moet je altijd je eigen onderzoek doen voordat je een beslissing neemt.

Ik hoop dat je dit artikel nuttig en interessant hebt gevonden. Als je meer wilt weten over Bollinger bands of andere technische indicatoren, kun je deze bronnen raadplegen:

  • Bollinger on Bollinger Bands by John Bollinger
  • Technical Analysis of the Financial Markets by John J. Murphy
  • Investopedia: Bollinger Bands

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *