di. jun 25th, 2024
een vrouwelijke effectenhandelaar achter haar laptop op een bureau met de RSI op het scherm.

De Relative Strength Index (RSI) is een populaire technische indicator die je kan helpen om betere beslissingen te nemen bij het handelen op de AEX Index met turbo’s. Maar wat is de RSI precies? Hoe wordt deze berekend? En hoe kun je deze toepassen in je trading strategie? In dit artikel geven we antwoord op deze vragen en meer.

Wat is de RSI?

De RSI staat voor Relative Strength Index. Dit is een indicator die de kracht van de koersbeweging meet. De indicator beweegt tussen 0 en 100. Hoe hoger de waarde, hoe sterker de stijging. Hoe lager de waarde, hoe sterker de daling.

De RSI kan aangeven of een financieel instrument overkocht of oververkocht is. Overkocht betekent dat de koers te snel en te veel is gestegen. Oververkocht betekent dat de koers te snel en te veel is gedaald. In beide gevallen is er een kans op een correctie of een omkering van de trend.

De RSI is bedacht door J. Welles Wilder, een Amerikaanse ingenieur en technisch analist. Hij publiceerde deze indicator voor het eerst in 1978 in zijn boek New Concepts in Technical Trading Systems. Sindsdien is de RSI een van de meest gebruikte indicatoren in de technische analyse.

Hoe werkt de RSI?

De RSI wordt berekend door het gemiddelde van de stijgingen te delen door het gemiddelde van de dalingen over een bepaalde periode. De formule ziet er als volgt uit:

RSI = 100 – (100 / (1 + (gemiddelde stijging / gemiddelde daling)))

Om de gemiddelde stijging en daling te berekenen, wordt de slotkoers van elke dag vergeleken met de slotkoers van de dag ervoor. Als de slotkoers hoger is, wordt het verschil opgeteld bij de stijgers. Als de slotkoers lager is, wordt het verschil opgeteld bij de dalers. Vervolgens worden deze sommen gedeeld door het aantal dagen waarover de berekening gaat.

Je kunt zelf kiezen over welke periode je de RSI wilt berekenen, maar een veelgebruikte standaard is 14 dagen. Dit betekent dat de indicator kijkt naar de stijgingen en dalingen van de afgelopen 14 dagen.

De RSI wordt meestal weergegeven als een lijn onder de koersgrafiek. Je kunt ook twee grenzen toevoegen: 70 en 30. Deze grenzen geven aan wanneer een financieel instrument overkocht of oververkocht is.

Hoe kun je de RSI gebruiken voor je trades?

De RSI kan je helpen om in- en uitstapmomenten te bepalen bij het handelen op de AEX Index met turbo’s. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar de volgende signalen:

  • Overkocht/oververkocht: Als de RSI boven de 70 of onder de 30 komt, kun je dit zien als een signaal om je positie te sluiten of om te draaien. Bijvoorbeeld, als je long bent gegaan met een turbo op de AEX Index en de indicator komt boven de 70, dan kun je overwegen om je turbo te verkopen of om short te gaan met een andere turbo. Dit kan betekenen dat er een correctie naar beneden op komst is. Omgekeerd, als je short bent gegaan met een turbo op de AEX Index en de RSI komt onder de 30, dan kun je overwegen om je turbo terug te kopen of om long te gaan met een andere turbo. Dit kan betekenen dat er een correctie naar boven op komst is.
  • Divergentie: Als de RSI een ander patroon laat zien dan de koers, dan kan dit wijzen op een zwakte of een ommekeer van de trend. Bijvoorbeeld, als de koers hogere toppen maakt, maar de RSI lagere toppen, dan kan dit betekenen dat de stijging aan kracht verliest en dat er een daling op komst is. Dit heet een negatieve divergentie. Omgekeerd, als de koers lagere bodems maakt, maar de RSI hogere bodems, dan kan dit betekenen dat de daling aan kracht verliest en dat er een stijging op komst is. Dit heet een positieve divergentie.
  • Trendlijnen: Je kunt ook trendlijnen tekenen op de RSI om steun- en weerstandsniveaus te identificeren. Als de Relative Strength Index een trendlijn doorbreekt, dan kan dit een signaal zijn om in of uit te stappen. Bijvoorbeeld, als de RSI in een dalende trend zit en deze trendlijn breekt naar boven toe, dan kan dit betekenen dat er een omslag in het sentiment plaatsvindt en dat er een stijging op komst is. Omgekeerd, als de Relative Strength Index in een stijgende trend zit en deze trendlijn breekt naar beneden toe, dan kan dit betekenen dat er een omslag in het sentiment plaatsvindt en dat er een daling op komst is.

Tot slot over de Relative Strength Index

De RSI is een handige indicator die je kan helpen om betere beslissingen te nemen bij het handelen op de AEX Index met turbo’s. De RSI meet de kracht van de koersbeweging en geeft aan of een financieel instrument overkocht of oververkocht is. Je kunt de Relative Strength Index gebruiken om in- en uitstapmomenten te bepalen op basis van overkocht/oververkocht, divergentie en trendlijnen. Let wel op dat de RSI geen garantie is voor succes en dat je altijd je eigen analyse en risicomanagement moet toepassen. Veel succes met je trades!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *